Grafisk formgivare i Göteborg. Hjälp med grafiskt material.